Wniosek o wycinkę drzew

ikona_pdf  Wniosek w sprawie wycinki drzew przy ul. Witosa 24 

wniosek_witosa24.jpg

Witamy w serwisie internetowym

Przedstawiamy serwis internetowy Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" w ulepszonej wersji. Przy jego projektowaniu uwzględniono nowe technologie i obowiązujące standardy bezpieczeństwa oraz dostosowano do obsługi urządzeń mobilnych. Serwis został poszerzony o Blog i Strefę Spółdzielcy dostepną po zalogowaniu.

Zmienią się zasady dostępu do treści autoryzowanych (m.in do systemu sald). Po uzyskaniu danych w Spółdzielni można będzie samodzielnie założyć konto i uzyskać wgląd w dokumenty publikowane do wiadomości członków oraz do stanu rozliczeń ze Spółdzielnią. Poprzednio funkcjonujący system sald będzie dostępny do końca 2016 r.

Zapraszamy do rejestracji i odwiedzania naszej strony.

Stary system sald dostępny pod adresem: old.smweronika.pl  

Ze względu na certyfikat SSL zamieszczamy instrukcje postępowania w starym serwisie:

 Instrukcja postępowania dla przeglądarek Chrome, Firefox, IE


 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2016

Informujemy, że zrealizowane zostały zadania z zachodniej części Osiedla - kontynuacja remontu ciągu pieszego oraz jego oświetlenie. Zarząd składa serdeczne podziękowania Pani Annie Łodyga i Panu Zdzisławowi Banasiak za osobiste zaangażowanie w przygotowanie i propagowanie projektów, co przyczyniło się w tym roku do wykonania tych inwestycji na naszym Osiedlu.

Wnioski ze wschodniej części Osiedla - remonty chodników po obu stronach ul. Hutniczej po raz drugi nie zakwalifikowały się, uzyskały zbyt małe poparcie mieszkańców Osiedla. Tym nie mniej część chodnika po stronie zachodniej została na zlecenie MZUiM wyremontowana.

Wyniki głosowań nad zadaniami z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 publikowane są na stronie www.razemtychy.pl - w zachodniej części Osiedla wyremontowane zostaną parkingi i chodniki wzdłuż ul. Wieniawskiego.

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA

Kasa Spółdzielni począwszy od KOŃCA 2015 ROKU jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Spółdzielni przez internet, w placówce w wieżowcu przy ul. Wieniawskiego 6 lub w innych punktach płatniczych. Książeczki opłat dostępne są w Biurze Spółdzielni. 


LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WERONIKA" oferuje do wynajęcia:

  • lokal użytkowy o powierzchni 205,2 m2 w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Hutniczej 43

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.       

WALNE ZGROMADZENIE 2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Weronika w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017r. o godz. 1800 w Sali Bankietowej Restauracji "Pod Prosiakiem" w Pawilonie EDEN przy ul. Armii Krajowej 105.

Poniżej publikujemy porządek obrad oraz dokumenty, które były omawiane w trakcie Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania - finansowe, z działalności Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej i Zarządu a także z realizacji Programu Rewitalizacji zasobów na lata 2016-2020. Zamieszczamy również projekty Uchwał, które były przedmiotem głosowania. 

Przebieg Walnego wraz z wynikami głosowania nad Uchwałami zawarty jest w protokole obrad, zamieszczonym poniżej:

ikona_pdf  Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia 

ikona_pdf  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - wprowadzenie

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - bilans i rachunek zysków i strat

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - informacja dodatkowa

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - informacja dodatkowa - załączniki

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf   Realizacja Programu Rewitalizacji zasobów Spółdzielni na lata 2016-2020 za rok 2016

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf   Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2016r.

ikona_pdf  Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni do głosowania w 2017r.

Plan gospodarczo-finansowy na 2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy na 2017 rok zawarty w nw. załącznikach.

ikona2 Załącznik nr 1 -  PLAN GOSPODARCZO FINANSOWY NA 2017 rok. 

  Załącznik nr 2 -  Założenia do planu gospodarczo-finansowego na rok 2017

  Załącznik nr 3 -  Źródła tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

  Załącznik nr 4 -  Koszty ogólnozakładowe w układzie kalkulacyjnym

  Załącznik nr 5 -  Koszty eksploatacyjne mieszkań w układzie kalkulacyjnym wg nieruchomości

Segregacja odpadów

Nowa ustawa promuje segregację śmieci, czyli selektywną zbiórkę odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku, firma wywożąca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty. Selektywne zbieranie odpadów oznacza gromadzenie ich wyróżnionych grup w oddzielnych pojemnikach lub workach. W zależności od rodzaju zabudowy, w której mieszkamy, odpady gromadzimy w pojemnikach znajdujących się przy osiedlowych śmietnikach (zabudowa wielorodzinna), bądź w workach foliowych przeznaczonych do tego celu (zabudowa jednorodzinna).
Zgodnie z przyjętym w Tychach systemem segregacji selektywnie zbierane są następujące frakcje:
 
PAPIER I TEKTURA – gromadzone w NIEBIESKIM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe pudełka, itp.

NIE WRZUCAMY: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych, opakowań po napojach bądź mleku ( tzw. TETRAPAK).
 
TWORZYWA SZTUCZNE - gromadzone w ŻÓŁTYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku i sokach (TETRAPAK), po produktach spożywczych i kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach.

NIE WRZUCAMY: PVC, opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.
 

SZKŁO – gromadzone w ZIELONYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów, itp.

 Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Można w nich zostawić m.in.: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe. Odpady komunalne zmieszane, czyli te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować jak dotychczas, w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach.

Efektem zmian ma być zwiększenie odzysku surowców wtórnych i czystsze otoczenie

Dzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surowców wtórnych zostaje dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu czy palenie nimi w piecach.

Prosimy o gromadzenie odpadów "zielonych" w workach przy altankach śmietnikowych. Dotyczy to w szczególności trawy, liści, gałęzi itp. z ogródków przybalkonowych. Worki są bezpłatnie do pobrania w biurze Spółdzielni.

Pozostałe informacje dotyczące zasad wywozu odpadów  zawarte na stronie internetowej http://tzuk.tychy.pl


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.