Witamy w serwisie internetowym

Przedstawiamy serwis internetowy Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" w ulepszonej wersji. Przy jego projektowaniu uwzględniono nowe technologie i obowiązujące standardy bezpieczeństwa oraz dostosowano do obsługi urządzeń mobilnych. Serwis został poszerzony o Blog i Strefę Spółdzielcy dostepną po zalogowaniu.

Zmienią się zasady dostępu do treści autoryzowanych (m.in do systemu sald). Po uzyskaniu danych w Spółdzielni można będzie samodzielnie założyć konto i uzyskać wgląd w dokumenty publikowane do wiadomości członków oraz do stanu rozliczeń ze Spółdzielnią. Poprzednio funkcjonujący system sald będzie dostępny do końca 2016 r.

Zapraszamy do rejestracji i odwiedzania naszej strony.

Stary system sald dostępny pod adresem: old.smweronika.pl  

Ze względu na certyfikat SSL zamieszczamy instrukcje postępowania w starym serwisie:

 Instrukcja postępowania dla przeglądarek Chrome, Firefox, IE


 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2016

Informujemy, że zrealizowane zostały zadania z zachodniej części Osiedla - kontynuacja remontu ciągu pieszego oraz jego oświetlenie. Zarząd składa serdeczne podziękowania Pani Annie Łodyga i Panu Zdzisławowi Banasiak za osobiste zaangażowanie w przygotowanie i propagowanie projektów, co przyczyniło się w tym roku do wykonania tych inwestycji na naszym Osiedlu.

Wnioski ze wschodniej części Osiedla - remonty chodników po obu stronach ul. Hutniczej po raz drugi nie zakwalifikowały się, uzyskały zbyt małe poparcie mieszkańców Osiedla. Tym nie mniej część chodnika po stronie zachodniej będzie jeszcze w tym roku na zlecenie MZUiM wyremontowana.

Wyniki głosowań nad zadaniami z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 publikowane będą na stronie www.razemtychy.pl od 07 października br.

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA

Kasa Spółdzielni począwszy od KOŃCA 2015 ROKU jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Spółdzielni przez internet, w placówce w wieżowcu przy ul. Wieniawskiego 6 lub w innych punktach płatniczych. Książeczki opłat dostępne są w Biurze Spółdzielni. 


LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WERONIKA" oferuje do wynajęcia:

  • lokal użytkowy o powierzchni 205,2 m2 w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Hutniczej 43

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.       

Plan gospodarczo-finansowy na 2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy na 2017 rok zawarty w nw. załącznikach.

ikona2 Załącznik nr 1 -  PLAN GOSPODARCZO FINANSOWY NA 2017 rok. 

  Załącznik nr 2 -  Założenia do planu gospodarczo-finansowego na rok 2017

  Załącznik nr 3 -  Źródła tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

  Załącznik nr 4 -  Koszty ogólnozakładowe w układzie kalkulacyjnym

  Załącznik nr 5 -  Koszty eksploatacyjne mieszkań w układzie kalkulacyjnym wg nieruchomości

Sezon grzewczy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" informuje, że rozpoczęcie sezonu grzewczego w zasobach Spółdzielni oraz Wspólnot przez nas zarządzanych nastąpiło jeszcze we wrześniu br.

O wszystkich niedogrzaniach poszczególnych grzejników prosimy informować pracowników Biura S-ni a także zgłaszać na dużur awaryjny, szczególnie w przypadku awarii centralnego ogrzewania poza godzinami pracy Biura.

 

 

Ogłoszenie o zamierzonej wycince tui przy ul. Hutniczej 60

 Ogłoszenie o wycince przy ul. Hutniczej 60

hutnicza_60_tuja.jpg

Ogłoszenie o zamierzonej wycince tui przy ul. Hutniczej 58

 Ogłoszenie o wycince.

olcha_hutnicza_58.jpg

Walne Zgromadzenie w 2016r.

WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Weronika w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 1800 w Restauracji "Pod Prosiakiem" w Pawilonie EDEN przy ul. Armii Krajowej 105.

Poniżej publikujemy porządek obrad oraz dokumenty, które były omawiane w trakcie Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania - finansowe, z działalności Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej i Zarządu a także Projekt Programu Rewitalizacji zasobów na lata 2016-2020. Sprawozdanie z realizacji tego Programu z lat 2011-2015 oraz z wykonania Planu Remontów i Inwestycji w 2015r. publikujemy w zakładce "Gospodarka Nieruchomościami - Remonty i Inwestycje". 

ikona_pdf  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. - wprowadzenie

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. - bilans

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. - rachunek zysków i strat

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. - informacja dodatkowa

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. - informacja - załączniki

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015r.

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015r.

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015r.

ikona_pdf   Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2015r.

ikona_pdf   Program Rewitalizacji zasobów Spółdzielni na lata 2016-2020

Segregacja odpadów

Nowa ustawa promuje segregację śmieci, czyli selektywną zbiórkę odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku, firma wywożąca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty. Selektywne zbieranie odpadów oznacza gromadzenie ich wyróżnionych grup w oddzielnych pojemnikach lub workach. W zależności od rodzaju zabudowy, w której mieszkamy, odpady gromadzimy w pojemnikach znajdujących się przy osiedlowych śmietnikach (zabudowa wielorodzinna), bądź w workach foliowych przeznaczonych do tego celu (zabudowa jednorodzinna).
Zgodnie z przyjętym w Tychach systemem segregacji selektywnie zbierane są następujące frakcje:
 
PAPIER I TEKTURA – gromadzone w NIEBIESKIM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe pudełka, itp.

NIE WRZUCAMY: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych, opakowań po napojach bądź mleku ( tzw. TETRAPAK).
 
TWORZYWA SZTUCZNE - gromadzone w ŻÓŁTYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku i sokach (TETRAPAK), po produktach spożywczych i kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach.

NIE WRZUCAMY: PVC, opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.
 

SZKŁO – gromadzone w ZIELONYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów, itp.

 Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Można w nich zostawić m.in.: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe. Odpady komunalne zmieszane, czyli te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować jak dotychczas, w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach.

Efektem zmian ma być zwiększenie odzysku surowców wtórnych i czystsze otoczenie

Dzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surowców wtórnych zostaje dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu czy palenie nimi w piecach.

Prosimy o gromadzenie odpadów "zielonych" w workach przy altankach śmietnikowych. Dotyczy to w szczególności trawy, liści, gałęzi itp. z ogródków przybalkonowych. Worki są bezpłatnie do pobrania w biurze Spółdzielni.

Pozostałe informacje dotyczące zasad wywozu odpadów  zawarte na stronie internetowej http://tzuk.tychy.pl


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.