Witamy w serwisie internetowym

Przedstawiamy serwis internetowy Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" w ulepszonej wersji. Przy jego projektowaniu uwzględniono nowe technologie i obowiązujące standardy bezpieczeństwa oraz dostosowano do obsługi urządzeń mobilnych. Serwis został poszerzony o Blog i Strefę Spółdzielcy dostepną po zalogowaniu.

Zmienią się zasady dostępu do treści autoryzowanych (m.in do systemu sald). Po uzyskaniu danych w Spółdzielni można będzie samodzielnie założyć konto i uzyskać wgląd w dokumenty publikowane do wiadomości członków oraz do stanu rozliczeń ze Spółdzielnią. Poprzednio funkcjonujący system sald będzie dostępny do końca 2016 r.

Zapraszamy do rejestracji i odwiedzania naszej strony.

Stary system sald dostępny pod adresem: old.smweronika.pl  

Ze względu na certyfikat SSL zamieszczamy instrukcje postępowania w starym serwisie:

 Instrukcja postępowania dla przeglądarek Chrome, Firefox, IE


 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017

Informujemy, że w trakcie realizacji jest zadanie z zachodniej części Osiedla - remont chodników oraz parkiongów wzdłuż ul. Wieniawskiego. Zarząd składa serdeczne podziękowania Pani Annie Łodyga i Panu Zdzisławowi Banasiak za osobiste zaangażowanie w przygotowanie i propagowanie projektów, co przyczyniło się po raz kolejny do wykonania tych inwestycji na naszym Osiedlu.

Niestety, w wyniku przetargu zorganizowanego przez MZUiM z zadania wypadły dwa koliste parkingi - naprzeciwko budynku ul. Wieniawskiego 10-12 oraz ul. Wieniawskiego 62-64.

Realizację tych remontów należałoby ująć w Budżecie Partycypacyjnym na 2019r.

Wyniki głosowań nad zadaniami z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 publikowane są na stronie www.razemtychy.pl - w zachodniej części Osiedla wyremontowane zostaną parking i chodnik wzdłuż ul. Witosa. Po raz pierwszy we wschodniej części Osiedla zakwalifikowało się do realizacji zadanie remontu chodników wzdłuż ul. Hutniczej.

_____________________________________________________________________________

INFORMACJA

Kasa Spółdzielni począwszy od KOŃCA 2015 ROKU jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Spółdzielni przez internet, w placówce w wieżowcu przy ul. Wieniawskiego 6 lub w innych punktach płatniczych. Książeczki opłat dostępne są w Biurze Spółdzielni. 


LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WERONIKA" oferuje do wynajęcia:

  • lokal użytkowy o powierzchni 205,2 m2 w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Hutniczej 43
  • położony na parterze i I pietrze w Pawilonie „EDEN" przy ul. Armii Krajowej 105 o łącznej powierzchni użytkowej 366,0 m2

Lokale można oglądać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

WALNE ZGROMADZENIE 2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Weronika w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017r. o godz. 1800 w Sali Bankietowej Restauracji "Pod Prosiakiem" w Pawilonie EDEN przy ul. Armii Krajowej 105.

Poniżej publikujemy porządek obrad oraz dokumenty, które były omawiane w trakcie Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania - finansowe, z działalności Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej i Zarządu a także z realizacji Programu Rewitalizacji zasobów na lata 2016-2020. Zamieszczamy również projekty Uchwał, które były przedmiotem głosowania. 

Przebieg Walnego wraz z wynikami głosowania nad Uchwałami zawarty jest w protokole obrad, zamieszczonym poniżej:

ikona_pdf  Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia 

ikona_pdf  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - wprowadzenie

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - bilans i rachunek zysków i strat

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - informacja dodatkowa

ikona_pdf  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. - informacja dodatkowa - załączniki

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf   Realizacja Programu Rewitalizacji zasobów Spółdzielni na lata 2016-2020 za rok 2016

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf  Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016r.

ikona_pdf   Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2016r.

ikona_pdf  Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni do głosowania w 2017r.

Plan gospodarczo-finansowy na 2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy na 2017 rok zawarty w nw. załącznikach.

ikona2 Załącznik nr 1 -  PLAN GOSPODARCZO FINANSOWY NA 2017 rok. 

  Załącznik nr 2 -  Założenia do planu gospodarczo-finansowego na rok 2017

  Załącznik nr 3 -  Źródła tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

  Załącznik nr 4 -  Koszty ogólnozakładowe w układzie kalkulacyjnym

  Załącznik nr 5 -  Koszty eksploatacyjne mieszkań w układzie kalkulacyjnym wg nieruchomości

Segregacja odpadów

Nowa ustawa promuje segregację śmieci, czyli selektywną zbiórkę odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku, firma wywożąca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty. Selektywne zbieranie odpadów oznacza gromadzenie ich wyróżnionych grup w oddzielnych pojemnikach lub workach. W zależności od rodzaju zabudowy, w której mieszkamy, odpady gromadzimy w pojemnikach znajdujących się przy osiedlowych śmietnikach (zabudowa wielorodzinna), bądź w workach foliowych przeznaczonych do tego celu (zabudowa jednorodzinna).
Zgodnie z przyjętym w Tychach systemem segregacji selektywnie zbierane są następujące frakcje:
 
PAPIER I TEKTURA – gromadzone w NIEBIESKIM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe pudełka, itp.

NIE WRZUCAMY: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych, opakowań po napojach bądź mleku ( tzw. TETRAPAK).
 
TWORZYWA SZTUCZNE - gromadzone w ŻÓŁTYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku i sokach (TETRAPAK), po produktach spożywczych i kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach.

NIE WRZUCAMY: PVC, opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.
 

SZKŁO – gromadzone w ZIELONYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów, itp.

 Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Można w nich zostawić m.in.: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe. Odpady komunalne zmieszane, czyli te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować jak dotychczas, w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach.

Efektem zmian ma być zwiększenie odzysku surowców wtórnych i czystsze otoczenie

Dzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surowców wtórnych zostaje dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu czy palenie nimi w piecach.

Prosimy o gromadzenie odpadów "zielonych" w workach przy altankach śmietnikowych. Dotyczy to w szczególności trawy, liści, gałęzi itp. z ogródków przybalkonowych. Worki są bezpłatnie do pobrania w biurze Spółdzielni.

Pozostałe informacje dotyczące zasad wywozu odpadów  zawarte na stronie internetowej http://tzuk.tychy.pl


Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.